A zene nem a magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.(Kodály Zoltán)

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

Az “Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete 2013-ban alakult Székesfehérváron. Az egyesület célja Székesfehérvár zeneszerető polgárainak lehetőséget biztosítani egy olyan közösség kialakítására, ahol a zenehallgatáson túl zenei ismereteiket is gyarapítani tudják, és ahol a zenével és a társművészetekkel kapcsolatos véleményüket megoszthatják hasonló érdeklődésű emberekkel.

Ennek megfelelően egyik tevékenységi területünk a zenei ismeretterjesztés. Rendezvényeink között szerepelnek fiataloknak szóló játékos zeneirodalom-órák, felnőtteknek szóló tudományos előadások, beszélgetések és koncertek. Ezen alkalmak segítségével az érdeklődő zenebarátok bepillantást nyerhetnek a zenetörténet különböző korszakaiba, műfajok és zeneszerzők műhelytitkaiba.

Az egyesület célja továbbá, hogy megfelelő hátteret biztosítson a tagjaiból álló Ars Musica Vegyes Kar működéséhez. Fontos, hogy az énekelni tudó és szerető amatőr muzsikusoknak lehetőségük legyen a közös éneklésre, ahol a Kodály-koncepció szellemében fejleszteni tudják zenei képességeiket, gyarapíthatják tudásukat. A kórus elsősorban Székesfehérváron és környékén lép fel, de élénk kapcsolatot ápol más együttesekkel a határon innen és túl.

A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” (Kodály Zoltán)

Szeretettel várunk minden kedves Zenebarátot!

Szabó Adrienn

elnök